Web Analytics

Mode

Mode

De mode-industrie is een miljardenbusiness. Zij biedt werk aan miljoenen mensen en genereert inkomsten uit de hele wereld. Er zijn echter ook aspecten van de mode-industrie die niet zo geweldig zijn. De impact van de mode-industrie op het milieu is bijvoorbeeld enorm. De productie van kleding vergt veel energie en water, en veroorzaakt veel vervuiling. De fast fashion trend is ook schadelijk voor het milieu, omdat het leidt tot ongebreideld consumentisme en veel afval creëert. Gelukkig zijn er manieren om deze negatieve gevolgen te verzachten. Je kunt bijvoorbeeld milieuvriendelijke kleding kopen of oude kleding recyclen tot nieuwe. Je kunt ook je consumptie van fast fashion verminderen door alleen kleding te kopen als je die echt nodig hebt. Door bewust om te gaan met hoe je

fashion

Link toevoegen

Link toevoegen